Välkommen till
Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner, antidoter och diagnostik tester på den nordiska marknaden.

Vi utvecklar tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet ett nytt turistdiarrévaccin.

  • Björn Sjöstrand Björn Sjöstrand
  • Björn Gustavsson Björn Gustafsson
  • Peter Liss sv Peter Liss
  • mikael_vikström Mikael Vikström
  • helena_päärni Helena Päärni
  • Tobias skarin Tobias Skarin

Nu tar vi nästa steg mot ett nytt ETEC vaccin

2017-05-25

Nu startar vi rekryteringen till vår nästa studie. Tillsammans med professor Anu Kantele vid Helsingfors universitet, professorerna Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren från Göteborgs universitet och forskare från Johns Hopkins University ska säkerheten och den kliniska effekten av vårt ETEC-vaccin testas i en placebokontrollerad fas IIb studie. Studien ska även utvärdera nya analysmetoder. Studien, som […]

Högtidlig invigning av laboratoriet i Benin

2017-05-24

Det händer stora saker hos oss på Scandinavian Biopharma. För tre månaders sedan började vi bygga ett nytt laboratorium – i Benin i Afrika. Det är här som proverna från vår placebokontrollerade fas IIb-studie på vårt ETEC-diarrévaccin kommer att analyseras. Studien, som löper under minst ett år, ska göras på grupper av finska resenärer som ska […]

Vår samarbetspartner, Jan Holmgren, tilldelas världens finaste vaccinpris

2017-04-27

Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, tog i veckan emot 2017 års Albert B. Sabin Gold Medal Award i Washington, D. C. Priset delas ut av Sabin Vaccine Institute, en ideell organisation som riktar in sig mot att förebygga onödigt mänskligt lidande med vaccin. Sveriges USA ambassadör Björn Lyrvall deltog i ceremonin […]